Ads Top

Meer afval gescheiden in Almelo

Inwoners van het Windmolenbroek die meedoen aan de proef met gewijzigde afvalinzameling hebben meer afval gescheiden aangeleverd. Dat blijkt uit inzamelgegevens. In een enquete geven zij aan tevreden te zijn over de nieuwe wijze van inzameling van oud papier. Dat de
frequentie van inzameling van restafval is teruggebracht naar een keer per vier weken, kan op minder steun rekenen. De informatievoorziening over de proef wordt door de respondenten als goed beoordeeld.
Het deel van het Windmolenbroek waar de proef met gewijzigde afvalinzameling wordt uitgevoerd, omvat 774 huishoudens, die allen werden aangeschreven voor een enquete als tussentijdse evaluatie. De respons was achttien procent, wat het moeilijk maakt om bindende conclusies te trekken uit dit
onderzoek.
Inzamelgegevens laten wel zien dat de proef tot verschuivingen heeft geleid. Zo is het percentage aangeboden restafval per huishouden in het proefgebied met 42 procent gedaald, de percentages voor gft-afval en papier zijn met respectievelijk 17 en 122 procent gestegen. Ook is sinds het
invoeren van de proef 34 procent meer plastic aangeleverd in de verzamelcontainers bij het winkelcentrum. In de glascontainers werd 9 procent meer gestort.
Bewoners van het gebied waar de proef wordt uitgevoerd hebben een blauwe papiercontainer gekregen, die eens per vier weken wordt geleegd. Daarnaast staan er sinds 2009 containers voor plastic verpakkingsmateriaal bij het winkelcentrum. Door papier en plastic apart in te zamelen, blijft er
minder restafval over. Daarom is de frequentie van legen van de grijze container teruggebracht naar een keer per vier weken. Door afval op een meer efficiente manier gescheiden aan te leveren, kunnen de kosten van de afvalstoffenheffing laag blijven en kan meer afval worden aangeleverd voor
hergebruik, wat een milieubesparing oplevert. Uit sorteerproeven blijkt dat gemiddeld zo'n 75 procent van het restafval ook gescheiden had kunnen worden aangeleverd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.