Ads Top

'Beschuldigingen Peute Recycling door justitie ongegrond'

De directie van Peute Recycling zegt onaangenaam verrast te zijn door een inval van de zijde van justitie. Uit een persbericht van justitie dat kennelijk tegelijkertijd is gelanceerd, moet de onderneming afleiden dat het onderzoek betrekking zou hebben op grensoverschrijdende transporten van oudpapier en kunststoffen. De beschuldigingen van justitie zijn volgens het bedrijf onterecht en ongegrond. 'Wij zijn volledig bekend met de Europese regelgeving op het gebied van verwerking en transport van oudpapier en kunststof bestemd voor hergebruik. Wij zijn ervan overtuigd dat wij alle regels steeds op zorgvuldige wijze naleven. Uit het bericht van justitie komt naar voren dat het onderzoek zich richt op de samenstelling van de goederen stromen. Door ons bedrijf worden deze stromen nauwgezet beoordeeld en bewaakt op kwaliteit, hetgeen ook van belang is voor de economische waarde van de materiaalstromen. Uiteraard controleren ook onze afnemers de door ons geleverde goederen op kwaliteit. Gelet op onze bedrijfsvoering, vertrouwen wij er ten volle op dat het onderzoek door justitie dit beeld zal bevestigen.'
Peute Recycling heeft de afgelopen tweeënvijftig jaar naar eigen zeggen nimmer problemen gehad met de aard en samenstelling van haar materiaal stromen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.