Ads Top

E-waste via Wecycle nog beter gerecycled

Elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) worden via Wecycle nog beter gerecycled. In 2012 werd het e-waste voor 84 procent gerecycled, tegen 81 procent in 2011. De nuttige toepassing blijft op het hoge niveau van 96 procent. Dit staat in de Jaarsite 2012, het online jaarverslag van Wecycle.
Wecycle rapporteert in 2012 139 miljoen kilo e-waste, ruim 5 procent meer dan in 2011. Hiervan is 29 procent ingezameld via de detailhandel en 58 procent via de gemeentelijke milieustraten. Het overige e-waste (13 procent) heeft Wecycle geregistreerd via gecertificeerde recyclingbedrijven. Alle e-waste is verantwoord gerecycled volgens de hoge normen van Wecycle.
Verantwoord inzamelen en recyclen van e-waste (inclusief communicatiecampagnes, onderzoeken en vergoedingen voor afgiftepunten) kost geld. In 2011 bedragen deze kosten ruim 32 miljoen euro. Dit komt neer op 23 cent per kilo en is gelijk aan 2011.
De eisen die de overheid stelt aan recycling van e-waste, heeft Wecycle in 2012 ruim tot zeer ruim behaald (zie tabel). In elke categorie heeft Wecycle het resultaat verbeterd. Met name de investeringen in het recycleproces van groot witgoedapparaten hebben het recycleresultaat verbeterd.
Wecycle realiseert een totaal materiaalhergebruik van 84 procent. Daarbovenop wordt 12 procent thermisch verwerkt met een hoge energieterugwinning. Totaal komt de materiaalrecycling en nuttige toepassing uit op 96 procent. Dat is ruim boven de wettelijke eis van 77 procent.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.