Ads Top

'Zijn gemeenten straks nog in staat de afvalketen te managen?'

Op 4 en 5 juni a.s. organiseert de VNG het jaarlijkse landelijke congres onder de noemer: “Andere antwoorden, Innovatiekracht in gemeenten op weg naar 2018”. De gemeente Zwolle is dit jaar gastheer van dit VNG Congres. Onderdeel van dit congres is een deelcongres geheel gewijd aan afval en recycling.
 In een tijdsbestek van 2 uur wordt men meegenomen met de afspraken uit het nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Gemeenten wordt verteld welke kansen deze nieuwe afspraken bieden, welke uitdagingen er liggen en hoe gemeenten hun nieuwe regierol kunnen invullen. De inleiding wordt verzorgd door Prof.dr.ir. Jan Rotmans, maatschappelijk gedreven wetenschapper en onder meer bekend als oprichter van Urgenda. Vervolgens presenteert het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken zijn plannen binnen dit raamakkoord. Nedvang zal iets vertellen over het proces van het ‘monitoren van de inzamelstroom’. ROVA zal afsluiten en, in samenwerking met vertegenwoordigers van gemeenten en bewoners, laten zien welke resultaten te behalen zijn door het toepassen van het innovatieve inzamelmodel: ‘omgekeerd inzamelen’.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.