Ads Top

Huis aan huis inzameling van plastic in Enschede per 1 oktober 2013

Het college van B&W van Enschede heeft besloten om de raad voor te stellen per 1 oktober 2013 het plastic huishoudelijk afval huis aan huis op te gaan halen. Dit is wederom een maatregel om het scheiden van afval makkelijker te maken.
De maatregel houdt in dat de huishoudens in Enschede, laag- en hoogbouw, hun plastic afval gescheiden aanbieden in speciale zakken. Deze zakken worden tweewekelijks huis aan huis opgehaald door Twente Milieu.
Het college heeft met dit besluit een belangrijke stap gezet in het kader van de afvalvisie. Wethouder Hans van Agteren: “Als het gaat om het scheiden van ons huishoudelijk afval dan kunnen we in Enschede nog wel een paar tandjes bij zetten. In Enschede bestaat bijna 50% van het restafval in de grijze container uit plastic. Zonde, want het kan in veel gevallen weer hergebruikt worden. Door het huis aan huis op te halen proberen we het voor de inwoners makkelijker  te maken om het plastic te gaan scheiden.”
Het plastic afval kunnen huishoudens aanbieden in speciale plastic zakken. Deze zijn gratis en worden ter beschikking gesteld door de gemeente en Twente Milieu. Huishoudens kunnen de zakken op de ophaaldagen aanbieden op dezelfde plekken als de minicontainers. Twente Milieu wil bij de inzameling van plastic langdurig werklozen inzetten. De inzameling van plastic zal ,net als bij minicontainers, overdag plaatsvinden. Hierdoor is het niet mogelijk om vrijwilligers van verenigingen in te zetten bij de inzameling. Wel gaat de gemeente samen met Twente Milieu de mogelijkheden onderzoeken om verenigingen, scholen en buurtcentra plastic verzamelcontainers te plaatsen. Het blijft mogelijk om het plastic weg te brengen naar de bestaande en nieuwe brengvoorzieningen.
Het college stelt de raad ook voor om per 1 januari 2014 het restafval één maal in de vier weken op te halen in plaats van tweewekelijks. De verwachting is dat de grijze container significant leger wordt door het scheiden van plastic. Hierdoor is het tweewekelijks ophalen van het restafval niet meer noodzakelijk. Door de frequentie te verlagen blijft het voor de inwoners van Enschede ook betaalbaar. Bij goede resultaten verwacht het college zelfs dat de afvalstoffenheffing omlaag kan. Hans van Agteren: “Door de ophaalfrequentie van de grijze container te verlagen zullen huishoudens nog bewuster hun afval gaan scheiden. En dat is echt nodig. De verwerking van restafval is kostbaar. Dit wordt in de toekomst alleen maar duurder. Wanneer we nu geen maatregelen nemen wordt het voor de inwoners van Enschede op den duur zelfs onbetaalbaar. De combinatie van deze maatregelen maakt het zelfs mogelijk om, bij goede resultaten, de afvalstoffenheffing te verlagen! Daarom is het zo belangrijk dat we er met z’n allen onze schouders onder zetten om meer te gaan scheiden.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.