Ads Top

CDA en Wakker Emmen: Chemokar moet blijven

Het besluit van AREA om per 1 januari 2013 te stoppen met het ophalen van klein chemisch afval via de chemokar is bij de fracties van CDA en Wakker Emmen in het verkeerde keelgat geschoten.
Naast het verdwijnen van de chemokar heeft AREA begin dat jaar het stortbordes op maandag gesloten. Vele mensen zijn sindsdien vergeefs op maandag naar het stortbordes gereden om tot de vervelende ontdekking te komen dat de poorten dicht zijn. Wel is het zo dat de middagpauzes zijn komen te vervallen en dat zaterdag het bordes langer open is.
Area en de gemeente hameren steeds op scheiding van afval, dus geen plastic in de grijze container, geen papier en geen groenafval. Ook klein chemisch afval zoals batterijen en inktpatronen horen niet in de grijze container.
Uit regelmatige analyses blijkt namelijk dat in de grijze container nog 25 % plastic zit, 27 % groen afval en 11 % papier. Klein chemisch afval zit met 0.5 % niet of nauwelijks in de grijze container en dat moet niet hoger worden. Door het verdwijnen van de chemokar vrezen de fracties van Wakker Emmen en CDA dat het percentage klein chemisch afval in de grijze container zal gaan toenemen en dat de maatregel om te stoppen met de chemokar averechts zal gaan werken.
Daarnaast wijzen beide partijen erop dat het laten vervallen van de chemokar een verkeerd signaal richting burgers , die steeds wordt voorgehouden zo goed en veel mogelijk te scheiden. Per jaar wordt nota bene nog zo’n 80 ton aan KCA apart ingezameld via de chemokar die 1x per maand in de buurt staat. Area gaat ervan uit dat burgers zelf naar het stortbordes zullen gaan om hun klein chemisch afval te brengen. Wakker Emmen en het CDA denken dat de praktijk anders zal zijn.
De fracties van CDA en Wakker Emmen zullen schriftelijke vragen hierover stellen aan het college van B&W van Emmen. CDA en Wakker Emmen denken dat een vast inleverpunt per wijk en dorp of de chemokar 2 maandelijks te stationeren per wijk en dorp een goed alternatief kan zijn, indien er kosten moeten worden bespaard.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.