Ads Top

Kosten van afvalverwijdering flink omhoog

De opbrengst van gemeentelijke heffingen is de afgelopen jaren sterk toegenomen omdat gemeenten de kosten van afvalverwijdering en riolering meer uit de daarvoor bestemde retributies gingen financieren en minder uit de algemene middelen. Mede hierdoor steeg de opbrengst van de retributies van 569 miljoen euro in 1985 tot 3,9 miljard euro in 2010. Dit is 50 procent van de totale opbrengst van de gemeentelijke heffingen. De opbrengst van de rioolrechten is sinds 1985 met ruim 1,1 miljard euro gestegen. In 2006 werd het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting voor particulieren afgeschaft. Dit gemis aan inkomsten werd onder meer opgevangen door een verhoging van de rioolrechten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.