Ads Top

Algemene Rekenkamer presenteert rapport Internationaal afvaltransport

De Algemene Rekenkamer publiceert op donderdag 4 oktober 2012 om 11.00 uur het rapport Handhaving Europese regels voor afvaltransport. De Rekenkamer heeft in dit onderzoek vastgesteld hoe Nederland controles uitvoert en eventueel sancties oplegt bij grensoverschrijdend afvaltransport. Hiervoor is de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) leidend. Hoe handhaaft Nederland deze EU-verordening (vertaling in nationale regels, inzet controlerende instanties. Vanwege onder meer de positie van de zeehavens van Rotterdam en Amsterdam speelt Nederland een actieve rol bij de import en export en doorvoer van afvalstoffen binnen de Europese Unie, maar ook daarbuiten. De EVO is bedoeld om (internationaal) het milieu te beschermen. Zo wil de EU voorkomen dat bedrijven en instellingen afval uitvoeren om te laten verwerken op locaties waar onvoldoende rekening wordt gehouden met milieuhygiënische aspecten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.